Chính sách đổi trả hàng

Khách hàng có thể đổi trả hàng trong những trường hợp nào

  1. Lỗi do nhà sản xuất gây ra : được đổi trả lại hoàn toàn miễn phí
  2. Tiền sẽ được hoàn lại cho khách hàng trong vòng 24h theo giá trên hóa đơn bán hàng.